BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày nhật Nội dung Xem nội dung VB Người cập nhật
 28/03/2017  Báo cáo tài chính năm 2016 BCTC 2016.PDF  Phạm Đắc Thành
 04/11/2016  Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 Bao cao tai chính 6 thang dau nam 2016.PDF  Phạm Đắc Thành
 21/09/2016  Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông bctc kt2015.PDF  Nguyễn Văn Chương