LỆNH ĐIỀU XE

Về trang chủ    Về trang trước
Ngày lệnh Ngày đi 48A-11368 Xe 2 ? Xe 3 ? Người cập nhật Ghi chú
14/02 22/02 Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch huyên Tuy Đức tại SNN Hoàng Trung Thơ
10/02 21/02 Họp tại Sở NN về thông qua Dự án WB8. Hoàng Trung Thơ
10/02 17/02 Làm việc với Đoàn chuyên gia ADB8 từ ngày 17/2 đến 20/2. Sáng 17/2 đón GĐ và KTVH lúc 6h để đi Cư Jut. Hoàng Trung Thơ
14/02 15/02 Đi thực địa công trình ĐẮK KA Hoàng Trung Thơ
14/02 14/02 Đi thực địa công trình Đắk Jeng Tung Hoàng Trung Thơ
06/02 06/02 Đi gặp mặt đầu xuân, do UBND tỉnh tổ chức. Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hoàng Trung Thơ
11/01 12/01 Đi kiểm tra công trình Đăk Rma, huyện Tuy Đức. Hoàng Trung Thơ
27/10 27/10 Chiều đưa GĐ về BMT để đi HN Hoàng Trung Thơ
19/10 21/10 Đưa Giám đốc từ BMT về Gia Nghĩa. Hoàng Trung Thơ
19/10 20/10 Đi Giám đốc đi họp tại BMT Hoàng Trung Thơ
30/06 03/07 Đi Đắk Glong. Hoàng Trung Thơ
30/06 02/07 Đi Tuy Đức và Đắk Rlấp Hoàng Trung Thơ
30/06 01/07 Đi Đắk Mil và Đắk Song Hoàng Trung Thơ
30/06 30/06 Đưa ĐC Tường đi họp tại Krông Nô và Cư Jut. Hoàng Trung Thơ
23/06 24/06 2h Đi kiểm tra công trình huyện Đắk Rlấp Hoàng Trung Thơ
05/05 07/05 BMT - Gia Nghĩa Hoàng Trung Thơ
05/05 06/05 Đi họp tại UBND huyện Cư Jut. Hoàng Trung Thơ
23/04 23/04 BMT - Gia Nghĩa Hoàng Trung Thơ
14/04 14/04 Đi công tác Đắk Mil - BMT Hoàng Trung Thơ
01/02 02/02 Ngày 2/1/2015, đi DakMil Hoàng Trung Thơ
09/04 00/00 Đi Krông Nô Hoàng Trung Thơ
14/04 00/00 Đi xã Thuận An, huyên Đắk Mil Hoàng Trung Thơ
Về đầu trang